Så får du Teams att sluta starta Macens fläkt

Kör du Microsoft Teams på Mac och gör det via desktop-applikationen? Då är det inte ovanligt att man får problem med hög CPU-belastning och därmed följande problem med snabbt förbrukat batteri och dånande fläkt. Så här löser du (förmodligen) problemet.

Använd webbklienten av Teams

Microsoft Teams går ju att använda både som en webbapp eller som egen app för macOS. Om du upplever problemet när du använder appen kan det vara värt att byta till webbappen och kontrollera om problemet kvarstår.

Inaktivera GPU-hårdvaruacceleration

En annan (och förmodligen nödvändig) lösning är att inaktivera GPU (Graphics Processing Unit) maskinvaruacceleration i Microsoft Teams app. Relativt enkla applikationer som Microsoft Teams behöver egentligen inte rendering på GPU-nivå men Microsoft har satt det här som standard, gissningvis för att säkerställa att videomöten ska fungera stabilt på datorer oavsett ålder. Eftersom inställningen gör att det används mer av ditt grafikkort kommer din CPU- och batterianvändning att öka och därmed kommer fläktljud lika säkert som ett nyhetsbrev från Apotea. Så lösningen blir alltså att ändra inställningen i Microsoft Teams. Så här gör du:

  1. Börja med att öppna Aktivitetskontroll. Kolla på Processor och se om det är så att att Microsoft Teams använder mycket kraft. Om det är så gå vidare till nästa punkt.

2. Öppna Microsoft Teams. Klicka på ditt profilfoto och klicka sedan på Inställningar

2. Inaktivera GPU-maskinvaruacceleration (Disable GPU hardware acceleration) och starta om Teams.

3. Nu bör Teams dra mindre kraft och fläkt och batteri bli mindre ansträngda,

Foto av Reezky Pradata från Pexels

Annons