Så visas scroll/rullisten alltid på Mac

En av de mest irriterande grundinställningarna på en Mac är scrollbar/rullisten bara visas när den används. För den som kommer från PC skapar det ofta problem och att det är grundinställningen är lite svårt att förstå. Men det är lätt fixat.

  1. Gå till systeminställningar
  2. Klicka på Allmänt

3. Klicka i Alltid i valet Visa rullningslist.

Klart! Nu syns scrollen alltid och du ett irritationsmoment mindre!

Annons